80-gruppe – Fransk med fordypning i språk, litteratur eller områdekunnskap (80FRA)

Om emnegruppen

Emnegruppen inngår i studieretning for fransk på Program for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område. Les mer om læringsmålene for emnegruppen.

Emnegruppen består av fem obligatoriske emner som gir deg kunnskaper om fransk grammatikk og fonologi og en grunnleggende innføring i fransk litteratur- og kulturkunnskap. Deretter velger du fordypning i enten språk, litteratur eller områdekunnskap.

Utenlandsopphold:

Vi anbefaler at du reiser på utveksling til et av universitetene vi har utvekslingsavtaler med i Frankrike i 3. og / eller 4. semester. Mer informasjon om studieopphold i utlandet. Emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning innpasses som emner i denne 80-gruppen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50 studiepoeng):

Velg deretter én av følgende tre fordypninger (30 studiepoeng):

30FRASPR - Fordypning i fransk språk

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant 2000-emnene som tilbys i fransk språk.

 

30FRALIT - Fordypning i fransk litteratur:

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant 2000-emnene som tilbys i fransk litteratur.

 

30FRAOMR- Fordypning i fransk områdekunnskap:

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant 2000-emnene som tilbys i fransk områdekunnskap.

Annet