Dette emnet er nedlagt

FRA4105 – Språk og samfunn i Frankrike og frankofone områder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale arbeider i sosiolingvistikk med vekt på fransk. Mulige fordypningsområder vil være: språkholdninger, språkkontakt, normering, språklig variasjon. Eksempler vil bli hentet fra forskjellige franskspråklige områder i og/eller utenfor Frankrikes grenser.

Hva lærer du?

Du skal få innsikt i forholdet mellom språk og samfunn og språklig variasjon i og/eller utenfor Frankrikes grenser. Du skal lære bl.a. om syntaktiske fenomener knyttet til muntlig språk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning fransk språk eller et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se Opptak og adgangsregulering ovenfor.

Undervisning

1 time forelesning og 1 time seminar i til sammen 14 uker. Fellesundervisning med FRA2103 – Språk og samfunn i Frankrike og frankofone områder (nedlagt).
Studentene skal løse to oppgaver i løpet av semesteret, én skriftlig og én muntlig.
Begge kvalifiseringsoppgavene må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Oppgavene skal besvares på fransk.

Eksamen

Vurderingen baseres på en hjemmeeksamen.

Besvarelsen leveres i Fronter. Mer informasjon om eksamensinnlevering i Fronter

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA4105/eksamensoppgaver/eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Oppgavene skrives på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste semestrene emnet blir gitt. Det er studentens ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i pensum og undervisningsopplegg. Følg med på semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk