FRA4118 – Fransk språkbruk: resymé

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tema for emnet er resyméskriving på fransk av franske tekster på masternivå. Det tar for seg resyméskriving som akademisk disiplin, der fokus settes på innholdsgjengivelse av artikler og diskusjoner på fransk med utgangspunkt i et gitt tema. Emnet er en praktisk ferdighetsøvelse der målet er å oppøve evnen til kritisk tenkning og konsentrert innholdsgjengivelse, noe som blant annet kommer til nytte når du skal skrive abstracts, artikkel- og kapittelsammendrag. Emnet vil gi deg økt ordforråd samt bedre forståelse av ord og begreper. Det legges vekt på å opparbeide god tekst- og skriveforståelse

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • Bruke resymeteknikken til å redegjøre for hovedessensen i en tekst

  • Uttrykke deg presist og terminologisk riktig på fransk, både skriftlig og muntlig om ulike temaer

  • Beherske ulike språknivåer på fransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen gis som seminarundervisning i 14 uker. Seminarformen krever aktiv deltakelse og innleveringer fra studentene. Det er obligatorisk oppmøte på 10 av 14 seminarer for å kunne gå opp til eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 4 timers skoleeksamen.

Sensorveiledning.

Hjelpemidler

  • Utdrag fra forelesninger og oppgaver gjennomgått i plenum tilgjengelig for studentene i Canvas.
  • Alle typer oppslagsverk, trykte og elektroniske medier, samt Internett.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Vår 2018

Eksamen

Vår 2019

Vår 2018

Undervisningsspråk

Fransk