Dette emnet er nedlagt

FRA4362 – Reiser og steder i fransk litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil ta for seg litteraturteori knyttet til og lest opp mot et utvalg litterære tekster. Det vil bli tatt utgangspunkt i og bygges videre på emnene i franskspråklig litteratur som tilbys på 2000-nivå. Våren 2006 vil tekstdelen være som for FRA2360 Reiser og steder i fransk litteratur. Emnet omfatter således studiet av et utvalg tekster fra fransk litteratur som har reisen som tema, eller som rommer stedsbeskrivelser av stor litterær, historisk eller kulturell betydning. Flere forfattere, perioder og genre vil være representert.

Hva lærer du?

Emnet vil ta for seg litteraturteori knyttet til og lest opp mot et utvalg litterære tekster. Det vil bli tatt utgangspunkt i og bygges videre på emnene i franskspråklig litteratur som tilbys på 2000-nivå. Våren 2006 vil tekstdelen være som for FRA2360 Reiser og steder i fransk litteratur. Emnet omfatter således studiet av et utvalg tekster fra fransk litteratur som har reisen som tema, eller som rommer stedsbeskrivelser av stor litterær, historisk eller kulturell betydning. Flere forfattere, perioder og genre vil være representert.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra en fransk studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

Gode franskkunnskaper, god trening i å lese og fortolke tekster både muntlig og skriftlig, noe kjennskap til grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Undervisning

Det foreleses en dobbelttime pr uke i 14 uker med innlagt undervisningsfri to uker til skriving og lesning. Ca midtveis i semesteret vil det bli en mer undervisningsintensiv periode over tre uker, der det gis undervisning i to dobbelttimer pr uke og der masterstudentene legger fram et utkast til semesteroppgaven.

Eksamen

I løpet av semesteret skriver studenten under veiledning én semesteroppgave på ca 15 sider (à 2300 tegn). Tema for oppgaven bestemmes i samarbeid med faglærer. Oppgaven leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Det gis bokstavkarakter.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Eksamensspråk

fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2006

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2006

Undervisningsspråk

fransk