Dette emnet er nedlagt

FRA4392 – Tekst og teori: om Stendhal

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler to hovedverker av Stendhal lest i litteraturhistorisk og teoretisk perspektiv, der genrehistorie, retorikk og kjærlighetsteori vil stå sentralt.

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle evnen til å forstå kompliserte litterære og teoretiske tekster. Dessuten skal de kunne identifisere og vurdere stilistiske, retoriske og andre litterære trekk ved tekstene.

Videre skal studentene forbedre sine språklige ferdigheter både skriftlig og muntlig slik at de kan uttrykke seg variert og presist på fransk med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra en fransk studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

LIT4000

Undervisning

2 timer undervisning i 14 uker, med innlagt undervisningsfri 2 uker til lesning og skriving. Undervisningen gis i form av 1 t forelesning og 1 t seminar pr. uke.

Obligatorisk aktivitet: én oppgave på ca. 3 sider à 2300 tegn som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Eksamen

Emnet vurderes både språklig og innholdsmessig på bakgrunn av en tre dagers hjemmeeksamen på slutten av semesteret. Oppgave gis av faglærer. Besvarelsen skal skrives på fransk og være på 10 normalsider à 2300 tegn.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA4392/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur på emnet gjennomføres i henhold til HFs retningslinjer, jf. http://www.hf.uio.no/internt/studier/eksamen/sensurrutiner.html

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet er gjenstand for periodisk evaluering i henhold til HFs retningslinjer, jf. http://www.hf.uio.no/internt/studier/kvalitetssikring/periodiskevaluering_emner.html
I tillegg har emnet en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Annet

Emnegrupper e.l. som emnet skal eller kan inngå i:

20ESTVALG (20SP1)
HFM2-EAS-FRA-VALG
HFM2-LIT-ALLE (V)
HFM2-LIT-FRAL-VALG (V)
USM5-LAP90-FRA-V2 (ETT)

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2010

Høst 2007

Eksamen

Høst 2010

Høst 2007

Undervisningsspråk

Fransk