Dette emnet er nedlagt

FRA4507 – Histoire du travail en France de 1880 à nos jours

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler fransk arbeidslivs- og sosialhistorie fra 1880 og frem til i dag og gir perspektiver på endringer i arbeidsmarkedet, arbeidslivet, arbeidslivsreformer og arbeidets rolle i fransk økonomisk historie de siste 140 årene. Et sentralt spørsmål er: hvordan har arbeidet vært organisert i industri og tjenesteyting i Frankrike, og hvordan har arbeidslivet endret seg fra 1880 og frem til i dag?

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • utforme en klar problemstilling og strukturere en presentasjon
  • gjøre rede for sentrale aspekter ved fransk økonomisk historie og sosialhistorie, med fokus på arbeidslivet og utviklingen fra 1880 og frem til i dag
  • gjøre rede for og identifisere sentrale aktører i fransk arbeidslivs- og sosialhistorie, som fagforeningene, deres rolle, arbeidslivslovgivning og ulike profesjoner
  • kontakte en bedrift eller andre institusjoner i arbeidslivet med relevante forespørsler
  • gjøre rede for utviklingen for ulike yrker/ profesjoner og endringer i kvinners yrkesdeltakelse i Frankrike og vurdere konsekvensene av denne utviklingen i historisk perspektiv og i et større samfunnsperspektiv
  • sette dagens diskusjon om arbeidslivet inn i et historisk perspektiv

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller et annet relevant masterprogram.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2506 – Histoire du travail en France de 1880 à nos jours (nedlagt)

Undervisning

10 timer forelesning og 10 timer seminar fordelt på syv uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal holde et muntlig innlegg på fransk som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 8-10 normalsider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Oppgaven skal leveres i Fronter. Les mer om eksamensinnlevering

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA4507/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.html

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk