Dette emnet er nedlagt

ITA2313 – Italiensk skjønnlitteratur frå det 20. århundre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgang av desse romanane:

Calvino: Marcovaldo, utvalde noveller

Svevo: Senilità

Ignazio Silone: Fontamara

Cesare Pavese: La casa in collina

Kva lærer du?

Studentene får oppøving i å analysere dei verka som blir studert både frå ein stilistisk og ein tematisk synsstad.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskapar

ITA1101 – Italiensk språk og ITA1102 – Italienske tekster eller tilsvarande førekunnskapar.

Undervisning

Kurset går i haustsemesteret i 14 veker, fordelt på 1 dobbelttime i veka. 2 veker for oppgåveskriving.

Eksamen

2 obligatoriske heimeoppgåver: 1 tekstanalyse på 3. s. à 2300 teikn og 1 generell kommentaroppgåve på 5 s. à 2300 teikn som skal skrivast på italiensk og skal leverast i 2 eksemplarer til faglærar. Oppgåvene tel likt og får bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hausten 2005

Eksamen

Hausten 2005

Undervisningsspråk

Italiensk