Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfattar lesing av og kommentar til Dante Alighieris Paradiso, utvalde songar.

Kva lærer du?

Kjennskap til tankeverda i høgmellomalderen slik den møter oss i det kunstnarlege uttrykket til Dante.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Minst 30 studiepoeng med italienskstudium eller ulike kombinasjonar av litterære og historiske studium.

Anbefalte forkunnskapar

ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring og ITA1101 – Italiensk språk eller tilsvarende kunnskapar

Lese- og skrivedugleik i italiensk.

Overlappande emne

10 studiepoeng overlapp mot ITA4315 – Lectura Dantis III (nedlagt)

Undervisning

Undervisninga vert gitt som seminar med 2 timar i 10 veker, til saman 20 timar. Ein føreset at studentane deltek aktivt munnleg under kurset.

Eksamen

2 obligatoriske oppgåver: ein tekstanalyse på 3 s. à 2300 teikn + eit essay på 4 s. à 2300 teikn som skal skrivast på italiensk, skal leverast i 2 eksemplar til faglærar. Oppgåvene tel likt og får bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Haust 2005

Kvart tredje høstsemester

Eksamen

Haust 2005

Undervisningsspråk

Italiensk og norsk