Dette emnet er nedlagt

LATAM4500 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan har forskere fra ulike land, fagmiljøer og til ulike tider studert Latin-Amerika? Hvilke tendenser har vært spesielt sterke de senere år? Hvorfor studerer man Latin-Amerika? Hvilke metodologier og perspektiver har vært mest dominerende?

Hva lærer du?

Studentene skal få innsikt i forskning om et tema i latinamerikanske områdestudier relevant for masteroppgaven, få ytterligere trening i å skrive akademiske tekster basert på slik forskning og nyttiggjøre seg tilbakemeldinger på egne tekstutkast.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterprogrammet i Europeiske og amerikanske områdestudier (studieretning Latin-Amerika).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

80-gruppe i latinamerikanske omådestudier

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer, to timer pr uke i fem uker i første del av semesteret.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen. Tema oppgis tre virkedager på forhånd.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk. Den finner du her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LATAM4500/eksamensoppgaver/eksamensoppgaver.html

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er erstattet av LATAM4550. Ta kontakt med studiekonsulenten dersom du mangler LATAM4500.

Undervisningsspråk

Norsk