Dette emnet er nedlagt

LATAM4501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale problemstillinger i Latin-Amerikas kolonihistorie (1492 - ca. 1825), som f.eks. erobringen, kristningen, kulturmøter, kolonistyret, økonomiske strukturer, slaveriet, opprør og uavhengigheten.

Hva lærer du?

Du skal tilegne deg innsikt i sentrale problemstillinger fra Latin-Amerikas koloniale periode, og kjennskap til ulike teoretiske og metodologiske tilnærminger til disse, og du får trening i å legge fram argumenter muntlig og skriftlig. Masterstudentene skal videre sette seg inn i ett case fra latinamerikansk kolonitid gjennom et selvvalgt pensum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever at du har studieplass på masterprogrammet Europeiske og amerikanske områdestudier (master - to år) (nedlagt), Latin-Amerika-studier (studieretning) (nedlagt), eller på et annet relevant masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se Opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LATAM2501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminarundervisning i 10 uker.
Emnet forutsetter aktiv deltagelse i undervisningen

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av ett essay og én prøveforelesning. Essayet skal maksimalt utgjøre 5 normalsider á 2300 tegn uten mellomrom. Prøveforelesningen dreier seg om temaet basert på det selvvalgte pensumet. Prøveforelesningen holdes mot slutten av semesteret. Mappen vurderes i sin helhet etter siste seminar.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang våren 2013.

Undervisningsspråk

Norsk