Dette emnet er nedlagt

LATAM2501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale problemstillinger i Latin-Amerikas kolonihistorie (1492- ca. 1825), som f. eks. erobringen, kristningen, kulturmøter, kolonistyret, økonomiske strukturer, slaveriet, opprør og uavhengigheten.

Hva lærer du?

Du skal tilegne deg innsikt i sentrale problemstillinger fra Latin-Amerikas koloniale periode, og kjennskap til ulike teoretiske og metodologiske tilnærminger til disse, og du får trening i å legge fram argumenter muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen formelle forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til latinamerikansk historie tilsvarende IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt). Gode leseferdigheter i engelsk er en nødvendighet, samt at det er en fordel med gode leseferdigheter i spansk og/eller portugisisk

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LATAM4501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminarundervisning per uke i 10 uker, og kan gis felles med LATAM4501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (nedlagt).

Emnet forutsetter aktiv deltagelse i undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av 2 resyméer av utvalgte pensumtekster, og to kortere essays. Essayene skal maksimalt utgjøre 3 ½ normalsider á 2300 tegn uten mellomrom. Mappens samlede omfang skal ikke overskride 10 normalsider. Mappen vurderes i sin helhet etter siste seminar.

Eksamensinnlevering (hele mappen leveres samlet) foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

Oppgavene i mappen skrives på norsk, spansk eller portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste gang våren 2013.

Undervisningsspråk

Norsk