Dette emnet er nedlagt

LIT4375 – Litterært tekststudium: Litterær posisjonering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvert av emnene i emneserien LIT4351-79 er et litterært emne som kan hentes fra én spesifikk periode i litteraturhistorien, eller studeres på tvers av historiske perioder. Med utgangspunkt i et nærmere definert litterært korpus, kan emnestudiet slik være historisk eller systematisk.

Høsten 2008 tilbys emnet: LIT 4375 Litterært tekststudium: Litterær posisjonering

Litterær posisjonering er et grunnbegrep i litterær diskursanalyse og emnet inviterer til en tilnærming til litteraturen som ennå er ganske utforsket. For å kunne ytre seg i litteraturens diskursive felt er det nødvendig å innta en posisjon som genererer den utsigelsesidentitet som gjør ytringen mulig. Til enhver tid og til ethvert sted er det og har det vært nødvendig for forfattere å posisjonere og reposisjonere seg. Vi vil studere litterær posisjonering med utgangspunkt i forfatterskapene til bl.a. Dag Solstad, Hanne Ørstavik, James Joyce og Virginia Woolf.

Pensum består av 5-6 litterære verk og 300-400 sider teori. (150–200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk.) Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Emnet finnes også i en 10-studiepoengsvariant.

Hva lærer du?

Studenten får innsikt i et spesifikt litterært emne, som åpner for forståelse av litteraturens egenart og av fortolkningsmessige prinsipper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Litteratur- eller Estetikkprogrammet. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett til opptak. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LIT4355 – Litterært tekststudium: Litterær posisjonering (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 10 uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Undervisningen er felles med tilsvarende 10-studiepoengsemne. Den er basert på at studentene deltar aktivt og at de presenterer utkast til semesteroppgaven muntlig i løpet av seminaret. Denne kommenteres av faglærer. Eventuelt vil det også opprettes nettbasert diskusjonsforum. Undervisningen er felles med emnet LIT4340 - Litterært tekststudium (10 sp).

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave. Tema for semesteroppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Utkast til oppgaven må være presentert og kommentert før studenten kan framstille seg til eksamen. Eksamen består av en semesteroppgave på cirka 15 sider á 2300 tegn uten mellomrom (totalt ca. 33.000 tegn), inkludert litteraturliste og fotnoter. Sistnevnte skal utformes i henhold til gitte normer. Semesteroppgaven leveres til fastsatt frist etter at undervisningen er slutt. Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en Obligatorisk erklæring vedr. fusk / Obligatorisk melding som vedkjem fusk. Oppgaven vurderes av faglærer.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Trekk fra eksamen

Eksamen i dette emnet må avlegges i undervisningssemesteret.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk (norsk, svensk eller dansk)