Dette emnet er nedlagt

NED4301 – Nederlandsk litteratur: Litteraturteori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg litteraturteori på et høyt nivå med utgangspunkt i og hovedvekt på nederlandskspråklig epikk.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg dypere forståelse av sentrale litteraturteoretiske problemstillinger og innsikt i litteraturanalyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i europeiske og amerikanske litteraturstudier, studieretning nederlandsk litteratur og språk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i litteratur, studieretning for nederlandskspråklig litteratur, eller annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning. Studentene må regne med en del selvstudium.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen (4 timer) etter endt kurs.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på nederlandsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Nederlandsk og norsk