Dette emnet er nedlagt

POL4123 – Oversettelse til og fra polsk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oversettelse av tekster til og fra det polske fordypningsspråket. Hver uke gjennom semesteret gis en tekst til oversettelse som studentene kan levere til faglæreren. Faglæreren gir respons på oversettelsene, og henviser til relevant teoretisk litteratur.

Ved få påmeldte kan emnet bli omgjort til Leseemne (Veiledet lesning).

Hva lærer du?

Å oversette avanserte tekster til og fra polsk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet i europeiske og amerikanske litteraturstudier, studieretning polsk litteratur og språk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i europeiske og amerikanske litteraturstudier, studieretning polsk litteratur og språk.

Undervisning

Emnet gis som Leseemne. Det holdes ingen regulær undervisning men det gis individuell veiledning ved emneansvarlig lærer.

I løpet av semesteret leverer du oversettelser for tilbakemelding og godkjenning.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her.

Eksamensspråk

Norsk/polsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Obligatorisk emne på masterprogrammet, studieretning polsk litteratur og språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2014

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Norsk/polsk