Dette emnet er nedlagt

POR1305 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring (Afrika)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lesning av tekster (noveller og dikt) fra det 20. århundre. Kurset supplerer POR1501 – Portugisisk og brasiliansk kulturkunnskap, innføring (nedlagt).

Hva lærer du?

Lese og forstå skjønnlitterære tekster. Tekstene er på portugisisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i portugisisk tilsvarende C-språk ved videregående skole.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av semesteret med spørsmål fra pensumslitteraturen. Det gis bokstavkarakter. Eksaminasjonen foregår på portugisisk. I tillegg må hver eksamenskandidat holde en kort muntlig presentasjon (ca. 10 min.) over en pensumtekst i siste halvdel av kurset. Oppgaven gis av faglærer, som vurderer presentasjonen som godkjent/ikke godkjent. For at studenten skal kunne gå opp til eksamen, må presentasjonen være godkjent. Studenter som forbereder seg til eksamen på egen hånd, må gi faglærer beskjed om dette ved semesterstart. De kan deretter enten holde en muntlig presentasjon til avtalt tid, eller de kan sende inn en tilsvarende skriftlig presentasjon (ca. 2 sider) innen den frist faglærer setter i det enkelte semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet går siste gang våren 06. Fra og med høsten 06 vil det erstattes av et nytt emne på 10 studiepoeng, POR1315 – Det portugisiskspråklige Afrikas litteratur, innføring (nedlagt).

Undervisningsspråk

Portugisisk og norsk