Dette emnet er nedlagt

POR1504 – Brasiliansk kulturkunnskap, innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i brasiliansk historie, litteraturhistorie og kulturkunnskap. Kurset supplerer POR1304 – Portugisiskspråklig litteratur, innføring (Brasil) (nedlagt).

Hva lærer du?

Kurset gir basiskunnskaper i brasilansk kulturkunnskap. Tekstene er på portugisisk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i portugisisk tilsvarende C-språk ved videregående skole.

Undervisning

Kurset vil strekke seg over et helt semester med en dobbelttime annen hver uke. Kurset forutsetter selvstendig lesning av pensumtekster, som så utdypes og kommenteres i undervisningen. Kurset har seminarform og forutsetter at studentene bidrar med kortere presentasjoner.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av semesteret med spørsmål fra pensumslitteraturen. Det gis bokstavkarakter. Eksaminasjonen kan foregå på norsk. I tillegg må hver eksamenskandidat holde en kort muntlig presentasjon (ca. 10 min.) over en pensumtekst i siste halvdel av kurset. Oppgaven gis av faglærer, som vurderer presentasjonen som godkjent/ikke godkjent. For at studenten skal kunne gå opp til eksamen, må presentasjonen være godkjent. Studenter som forbereder seg til eksamen på egen hånd, må gi faglærer (anne.sletsjoe at kri.uio.no) beskjed om dette ved semesterstart. De kan deretter enten holde en muntlig presentasjon til avtalt tid, eller de kan sende inn en tilsvarende skriftlig presentasjon (ca. 2 sider) innen den frist faglærer setter i det enkelte semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Ingen undervisning eller eksamen høsten 2005

Eksamen

Ingen undervisning eller eksamen høsten 2005

Undervisningsspråk

Portugisisk og norsk