Dette emnet er nedlagt

POR2303 – Portugisiskspråklige sakprosatekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tema vil variere. Portugisiskspråklige sakprosa studeres fra et språklig, litterært og/eller kulturelt synspunkt.

Pensum: Valgfritt pensum på 400-500 sider avhengig av vanskelighetsgrad. De semestrene det settes opp undervisning, vil faglærer foreta tekstutvalg og innretning. Oversikt over tekstutvalget høsten 2004 (brasilianske tekster) vil bli lagt ut på emnets webside innen utgangen av vårsemesteret.

Hva lærer du?

Emnet innebærer en fordypning innen portugisiskspråklig sakprosa fra ulike perioder og geografiske og kulturelle områder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Seminar med studentinnlegg. Kurset går annenhver uke over ett semester.

Eksamen

Muntlig eksamen. Det gis bokstavkarakter. Eksamen foregår på portugisisk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet gikk for siste gang våren 2005.

Undervisningsspråk

Portugisisk