Dette emnet er nedlagt

POR4107 – Portugisiskspråklig middelalderlitteratur, eldre tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom et selvvalgt pensum bestående av tekster og tematisk faglitteratur får du en innføring i det portugisiske språket i middelalderen samt en oversikt over genre og teksttyper.

Hva lærer du?

Innsikt i portugisisk middelalderlitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

POR4101 – Portugisisk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper om portugisisk språkhistorie.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og/eller selvstudium under veiledning.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Pensumlisten må godkjennes av faglærer.

Godkjent aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være mellom 5 og 10 sider (à 2300 tegn), og må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Emnet er et leseemne som studenten kan avlegge eksamen i hver høst og vår avhengig av undervisningskapasitet.

Eksamen

Høst 2017

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk