Dette emnet er nedlagt

RUS2120S – Grammatikk og oversettelse II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet innebærer en grundig gjennomgang av utvalgte emner i grammatikken med hovedvekt på aspekt og aksjonsart, kasus, passiv og sja-verb, samt orddannelse. Oversettelse av tekster fra norsk til russisk.

Hva lærer du?

Studentene skal grundig kunne gjøre rede for viktige emner innen russisk grammatikk: aspekt og aksjonsart, kasus, passiv og sja-verb, samt orddannelse. Studentene skal kunne oversette tekster fra norsk til russisk. Oversettelsene vil i hovedsak være konsentrert om tekster om russisk samfunnsliv. I emnet legges det vekt på så vel praktiske ferdigheter som teoretisk forståelse.

Opptak og adgangsregulering

Det er visaplikt i Russland og man trenger invitasjon til St. Petersburg. Denne må man søke tidlig i vårsemesteret hos studiekonsulent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS2120 – Grammatikk og oversettelse II (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen finner sted ved Det St. Petersburg Statsuniversitet og studieoppholdet varer i tre måneder.

Eksamen

Eksamen holdes i St. Petersburg og skal godkjennes ved fakultetet/HF.

Eksamensspråk

Russisk/engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Emnet er obligatorisk i 80-gruppen, fordypning i russisk språk i BA-språkprogrammet og BA-EAS-programmet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Delstudier i St. Petersburg.

Eksamen

Hver høst

Eksamen holdes i St. Petersburg

Undervisningsspråk

Russisk/engelsk