Dette emnet er nedlagt

RUS2121S – Praktisk russisk og tekstlesning II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir øvelse i praktisk muntlig russisk. Sammen med den praktiske undervisningen, gis også en mer teoretisk gjennomgang av russisk fonetikk.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne lese og forstå autentiske russiske tekster om temaer fra dagliglivet. De skal kunne føre samtaler på russisk om dagligdagse og litt mer abstrakte problemstillinger. Temaer som blir berørt er eventuelle forskjeller mellom russere og nordmenn, russisk skikk og bruk, russisk samfunnsliv, skole og studier, arbeid, hus og hjem. Kurset gir en innføring i fonetikk. Studentene skal kunne lese en tekst i fonetisk transkripsjon og forklare eventuelle likheter og forskjeller mellom lyd- og skriftbilde.

Opptak og adgangsregulering

Det er visaplikt i Russland og man trenger invitasjon til St. Petersburg. Denne må du søke om tidlig i vårsemesteret hos studiekonsulent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS2121 – Praktisk russisk og tekstlesning II (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen finner sted ved Det St. Petersburg Statsuniversitet og studieoppholdet varer i tre måneder.

Eksamen

Eksamen holdes hjemme i St. Petersburg og skal godkjennes ved fakultetet/HF.

Eksamensspråk

Russisk/norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Emnet er obligatorisk i 80-gruppen, fordypning i russisk språk i BA-språkprogrammet og BA-EAS-programmet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Delstudier i St. Petersburg

Eksamen

Hver høst

Eksamen holdes i St. Petersburg

Undervisningsspråk

Russisk/engelsk