Dette emnet er nedlagt

RUS2302S – St. Petersburgmyten i russisk litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

St. Petersburgmyten slik den kommer til uttrykk i noen av de viktigste verkene i russisk litteratur fra 1800- og 19000-tallet.

Hva lærer du?

Ytterligere fordypning i sentrale problemstillinger i russisk litteratur. Studenten skal kunne lese til dels vanskelig tilgjengelige verk i original.

Opptak og adgangsregulering

Det er visaplikt i Russland og man trenger invitasjon til St. Petersburg. Denne må man søke tidlig i vårsemesteret hos studiekonsulent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RUS2302 – St.Petersburgmyten i russisk litteratur

Undervisning

Undervisningen finner sted ved Det St. Petersburg Statsuniversitet og studieoppholdet varer i tre måneder.

Eksamen

Eksamen holdes i St. Petersburg og skal godkjennes ved fakultetet/HF.

Eksamensspråk

Russisk/engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Emnet er obligatorisk i 80-gruppen, fordypning i russisk litteratur i BA-litteraturprogrammet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Delstudier i St. Petersburg

Eksamen

Hver høst

Eksamen holdes i St. Petersburg

Undervisningsspråk

Russisk/engelsk