RUS2302 – St.Petersburgmyten i russisk litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På emnet leses og gjennomgås tre verker fra 1800 og 1900-tallet som alle har tilknytning til byen St. Petersburg. Verkene analyseres med henblikk på den såkalte St. Petersburgmyten, eller helheten av ulike sagn og legender med tilknytning til byen, dens tilblivelse og undergang som har eksistert siden byen ble bygget tidlig på 1700-tallet og frem til vår egen tid.

Hva lærer du?

Emnet innebærer en fordypning i noen av de mest sentrale verkene i den russiske litteratur. Studentene får kunnskap om disse verkenes posisjon i russisk litteratur og deres relasjon til russisk historie og samfunn. Samtidig får studentene innblikk i en moderne urban myte, og i den moderne mytens symbiotiske relasjon til skjønnlitteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Da de litterære tekstene leses på russisk anbefales forkunnskaper i russisk språk minimum tilsvarende RUS1101 – Russisk grammatikk 2 og RUS1102 – Russisk språkbruk 2. Det anbefales også å ha forkunnskaper i russisk litteratur tilsvarende RUS1310 – Russisk litteratur 1.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (én dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Undervisningen er obligatorisk og forutsetter fremmøte minst 10 av 14 ganger. Du skal også levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave på ca. 5 sider. Tema for oppgaven velges i samråd med emneansvarlig lærer. Aktivitetene må godkjennes før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være ca. 5 sider (à 2300 tegn uten mellomrom), forside kommer i tillegg. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, engelsk eller russisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk på Euram-programmet, studieretning russisk, fordypning russisk litteratur.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys neste gang høsten 2020. 

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk/russisk