Dette emnet er nedlagt

Dere kan få en kopi …

Dere kan få en kopi av Paduchevas artikkel på mitt kontor hvis dere ikke ønsker å bruke egen utskriftskvote. Det samme gjelder den engelske versjonen av artikkelen til Borshchev og Partee. Sistnevnte artikkel kan lastes direkte ned fra Partees hjemmeside eller via mitt kontor.

Publisert 15. okt. 2004 02:00 - Sist endret 6. mars 2005 03:34