Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 27. okt. 2004 02:00

I venstre spalte "huskeliste til eksamen" har jeg lagt ut et dokument som kan være nyttig i forberedelsene.

Publisert 15. okt. 2004 02:00

Til Borshchev og Partees artikler vil jeg forberede noen veiledende spørsmål og kommentarer da disse artiklene er ganske avanserte.

Publisert 15. okt. 2004 02:00

Dere kan få en kopi av Paduchevas artikkel på mitt kontor hvis dere ikke ønsker å bruke egen utskriftskvote. Det samme gjelder den engelske versjonen av artikkelen til Borshchev og Partee. Sistnevnte artikkel kan lastes direkte ned fra Partees hjemmeside eller via mitt kontor.

Publisert 11. okt. 2004 02:00

Vi møtes neste gang 25. oktober. Det er mye å lese (jf. utdelt plan), så begynn i god tid. Marianne og Elvira presenterer sine artikler. Ta også med Kovtunova. Alle artiklene er utdelt bortsett fra Paduchevas artikkel som kan lastes ned i venstre spalte. Gi beskjed hvis det er problemer med nedlasting/fonter.

Publisert 13. sep. 2004 02:00

Neste gang, 11. oktober, vil vi også se på Kovtunova 1976 - og sammenligne med Janko 2001.

Publisert 13. sep. 2004 02:00

Studentene blir tildelt ulike oppgaver (presentasjon av faglitteratur i timen):

  • 11. oktober: Rita
  • 25. oktober: Marianne/Elvira
  • 8. november: Trude/Natasja

Tekstene kan fåes på mitt kontor, og vil være klare torsdag kl 1200 denne uka.

Publisert 13. sep. 2004 02:00

NB! Neste time er mandag 11. oktober. Ettersom noen reiser 3 uker til Piter, vil vi ha et opphold i undervisningen. Fra og med 11. oktober satser vi på å møtes annenhver uke: 25. oktober, 8. november (og muligens 22. november). Beklager denne endringen i forhold til tidligere tidsskjema.

Publisert 6. sep. 2004 02:00

Neste time er mandag 13/9. Vi ser på informasjonsstruktur i forbindelse med artikkelen til Apresjan og utdraget fra Kovtunova 1976.

Publisert 31. aug. 2004 02:00

På den foreløpige planen har jeg satt opp undervisning i RUS4122 på følgende mandager: 6/9; 13/9; 4/10; 18/10; 1/11; 8/11; 22/11. Følg med på disse web-sidene i tilfelle endringer.

Publisert 23. aug. 2004 02:00

Neste time er mandag 6. september, kl. 10.15. Forbered de to artiklene til Apresjan, se på spørsmålene til tekstene. Vi vil kanskje ikke rekke begge artiklene, men begynner med "Pragmaticheskaja informacija..."

Publisert 13. aug. 2004 02:00

Tema for høstsemesteret blir utvalgte emner i semantikk og pragmatikk i russisk, deriblant "Informasjonsstruktur (="aktual'noe chlenenie" o.l.).

Vi vil lese ulike artikler og utdrag fra sentral faglitteratur på russisk.

Undervisningsformen avhenger noe av størrelsen på studentgruppa.

Publisert 13. aug. 2004 02:00

Vi starter med et lite informasjonsmøte (felles med RUS4112):

Mandag 23. august, kl. 10:15, Seminarrom 102 Niels Treschows hus.

Atle Grønn