RUS4123 – Oversettelse til og fra russisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du arbeider med oversettelse av avanserte autentiske tekster fra norsk til russisk og fra russisk til norsk. Hver uke gis en eller to tekster til oversettelse som du kan levere til retting. Tekstene representerer ulike genrer med hovedvekt på litterære tekster og fagtekster.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet har du lært:

  • å oversette avanserte tekster fra norsk til russisk og fra russisk til norsk.
  • å forstå lange og komplekse tekster og oppfatte ulike stilnivåer.
  • å bruke språket presist og effektivt.
  • å beskrive komplekse emner klart og detaljert.
  • å unngå typiske feil som begås på avansert nivå i oversettelser norsk-russisk og russisk-norsk.

Språklig skal du befinne deg på nivå C1 (Effective Operational Proficiency level) på Europarådets nivåskala for språk (Common European framework of reference for languages).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet i europeiske språk, studieretning russisk språk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i europeiske språk, studieretning russisk språk.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker. Du skal innlevere oversettelser hver uke og du får tilbakemelding. Vi anbefaler sterkt at du møter opp til undervisningen.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Eksamen består av oversettelse av to tekster: en fra norsk til russisk og en fra russisk til norsk.

Tidligere gitte eksamensoppgaver.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Obligatorisk emne for masterstudenter i russisk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk/russisk