Dette emnet er nedlagt

RUS4502 – Russisk idéhistorie og kirkehistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gjennomgår de viktigste tankestrømninger i den russiske intelligentsia og den russiske kirke fra Kiev-tiden og frem til idag.

Hva lærer du?

Gjennom kurset skal studenten få både en bred oversikt over russisk idehistorie og kirkehistorie og en dypere forståelse av de motiver som har dominert i den russiske ide-debatten gjennom tidene.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til mastergrad med studieretning Russland-studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning (80-gruppe) i russiske områdestudier.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: kvalifiseringsoppgave (ca. 4 sider) skal presenteres muntlig for klassen. Oppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på tre arbeidsdager over ett oppgitt tema på ca. 6 normalsider inkludert forside. Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Studenter som ikke behersker Fronter, må gå på kurs hos Student-IT.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk EAS-programmet på master med studieretning Russland-studier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er nedlagt.

Eksamen

Siste gang høst 2008.

Undervisningsspråk

Norsk