SPA2116 – Kognitiv poetikk og spanskspråklige tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet introduserer kognitiv-poetiske tilnærminger til spanskspråklige litterære tekster. Kognitiv poetikk er en ny disiplin som benytter språk- og tanketeori (også kognitiv lingvistikk) for å forklare hvordan leseren forstår en litterær tekst. Emnet fokuserer i hovedsak på forholdet mellom kognitiv- lingvistiske og litterære konsepter.

Emnet tar for seg viktige konsepter innen kognitiv poetikk.
1. Hva er poetikk? Hva er stilistikk? Hva er kognitiv poetikk (stilistikk)?
2. Hvordan kan vi beskrive språklig skapte "mentale bilder" (i kognitiv lingvistikk og narratologi)?
3. Hvordan er forholdet mellom "narrativitet", tanke og språk?
4. Hvordan er forholdet mellom "karakterisering", tanke og språk?
5. Hvordan gjengis tale og tanke i litterære tekster og hvilke effekter har det for mening?
6. Hvordan er forholdet mellom "humor", tanke og språk?
7. Hvordan er forholdet mellom "metafor", tanke og språk?
8. Hvilken rolle spiller lingvistisk "ikonisitet" i litteratur?
9. og 10. Kombinerte konsepter.

Hva lærer du?

Etter endt emne skal du være i stand til å reflektere over hvordan språk utnytter poetiske aspekter av den menneskelige tanken: fiksjon, mental billedbruk, narrativ tenkning, karakterisering av individet, referanse til andre menneskers tanke og språk, latter, følelser, metaforisk tenkning og ikonisk tenkning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i et fordypningsemne i spansk språk på 2000-nivå, eller et tilsvarende studie. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du vise dokumentasjon på det til studiekonsulenten for å kunne melde deg til emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA4116 – Kognitiv poetikk og spanskspråklige tekster (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 10 uker, og kan gis felles med SPA4116 – Kognitiv poetikk og spanskspråklige tekster (nedlagt).

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av tre skriftlige deler.

Eksamen leveres (som ett dokument!) i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

Mappeoppgavene skal skrives på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Fra og med høsten 2014 tilbys emnet ikke lenger som heisemne men som rent masterseminar.

Undervisningsspråk

Spansk