Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Teoretiske og praktiske problemstillinger i oversettelse norsk – spansk/ spansk – norsk.

Et pensum på 500 – 1000 sider settes opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Studentene skal få innsikt i oversettelsesteori og systematiske forskjeller mellom spansk og norsk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i spansk og norsk.

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning.

Eksamen

Individuell prosjektoppgave på 8-10 sider som skrives på spansk og leveres innen en oppgitt frist etter at undervisningen er avsluttet. Oppgaven bedømmes av faglærer som fastsetter en bokstavkarakter. Dertil skal studentene levere inn en oppgave som må godkjennes av faglærer i løpet av kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er erstattet av IBER4104.

Undervisningsspråk

Spansk eller norsk