SPA4303 – Spanskspråklig litteratur 16. - 18. århundre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Valgfritt pensum innen perioder og genre og fra hele det spansktalende området. Et pensum på minimum ca. 500 sider settes opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Fordypning i spansk gullalderlitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Det er manuelt opptak til emnet - ta kontakt med studiekonsulenten.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se Opptak og adgangsregulering.

Anbefalte forkunnskaper

SPA2302 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (16. - 18. århundre) (videreført) og SPA4101 – Spansk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper om spansk språkhistorie.

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på ca. 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Den må inneholde kildehenvisninger og bibliografi, og skal utformes i henhold til gitte normer.

Besvarelsen leveres innen fastsatt frist i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

Spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang høsten 2015. Videreføres deretter som del av SPA4309 f.o.m våren 2017.

Eksamen

Høsten 2015

Undervisningsspråk

Spansk