Dette emnet er nedlagt

SPA4101 – Spansk språkhistorie og vulgærlatinske tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig oversikt over spansk språkhistorie og studiet av utvalgte vulgærlatinske tekster med henblikk på innsikt i utviklingen fra latin til romansk. Pensum er fast.

Hva lærer du?

Du får innsikt i utviklingen fra latin til moderne spansk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk og Latin-Amerika. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha basiskunnskaper i latin.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning/seminar i 14 uker. Undervisning kan være felles med POR4101 – Portugisisk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (nedlagt).

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Eksamen består av en oppgave i vulgærlatin og en oppgave i spansk språkhistorie. Begge deler må være bestått for å bestå eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ettspråklig spansk ordbok eller ettspråklig norsk ordbok uten grammatikk eller bøyningsmønstre; enten Diccionario Larousse del español moderno eller Larousse Diccionario práctico español moderno.

Eksamensspråk

Spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Spansk og/eller norsk