SPA4304 – Spanskspråklig litteratur 13. - 15. århundre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom sentrale tekster fra perioden skal du få en oversikt over klassisk spanske romaner, diktning, teater og prosalitteratur fra det 13., 14. og 15. århundre. Ved siden av ren tekstanalyse legges det vekt på kunnskap om middelalderlitteratur-epokens språklige, sosiale, politiske og kulturelle kontekst.

Hva lærer du?

Fordypning i den tidlige spanske litteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak til masterprogrammet i spansk litteratur eller et annet relevant masterprogram.

Det er manuelt opptak til emnet - ta kontakt med studiekonsulenten.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se Opptak og adgangsregulering.

Anbefalte forkunnskaper

Det vil være en fordel å ha kunnskaper om spansk språkhistorie tilsvarende SPA4101 – Spansk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (nedlagt).

Undervisning

Våren 2015 gis det 28 timer forelesning/seminar fordelt på 10 uker (2 timer den første og den siste uken, og 3 timer øvrige uker).

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere to skriftlige oppgaver og presentere dem muntlig. Oppgavene må godkjennes av faglærer før du kan ta eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på ca. 10 sider (à 2300 tegn). Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi, og skal utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Siste gang våren 2015 - videreføres som SPA4309 f.o.m våren 2017.

Eksamen

Siste gang våren 2015

Undervisningsspråk

Spansk