Dette emnet er nedlagt

TYSK2117 – Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler ulike aspekter av det tyske ordforrådet, for eksempel morfologiske (formelle) strukturer, betydning og betydningsrelasjoner, betydningsforandring, orddannelse, fremmed- og låneord, fraseologi, tyske ordbøker og leksikografi.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • fordypet din kunnskap om det tyske ordforrådets morfologiske og semantiske strukturer
  • lært å beskrive prosesser innenfor det tyske ordforrådet (orddannelse, betydningsforandring, fremmedord osv.)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Minst 30 studiepoeng i tysk eller tilsvarende kunnskap i tysk språk.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over et helt semester og gis som seminar med 2 uketimer i 12 uker. I tillegg kommer to undervisningsfrie uker til selvstudium og oppgaveskriving.

Det forventes at du deltar aktivt i undervisningen. Du må møte opp til undervisningen minst 9 av 12 ganger for å kunne fremstille deg til eksamen.

Undervisningen er felles med TYSK4117 – Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser dersom dette emnet gis i det aktuelle semesteret.

Eksamen

Vurderingsformen på emnet er en semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og litteraturliste. Informasjon om leveringsfrist finner du på semestersiden under "Eksamen - tid og sted". Les her om eksamensinnlevering i Fronter.

Semesteroppgaven vurderes både innholdsmessig og språklig.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En semesteroppgave som er levert til eksamen, kan ikke leveres i et senere semester i bearbeidet form. Har du spørsmål om dette, så ta kontakt med eksamenskonsulenten for emnet.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig.

Undervisningsspråk

Tysk