Pensum/læringskrav

Foreløpig pensumliste for MEVIT2532. Endringer kan forekomme. Filmpensum er visningene i forbindelse med forelesningene på Cinemateket.

Braaten, Lars Thomas & Kulset, Stig & Solum, Ove: “Introduksjon til film: Historie, teori og analyse”, 2000. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ezra, Elisabeth (red): “European Cinema”, 2004. New York: Oxford University Press.

Gomery, Douglas & Clara Pafort-Overduin 2011 “Movie History, A Survey”, Routledge.

Hanche, Øivind, Gunnar Iversen og Nils Klevjer Aas: “Bedre enn sitt rykte. Innføring i norsk films historie”, 2. utgave, 2004. Oslo: Norsk filminstitutt.

KOMPENDIUM

Eisenstein, Sergei: “The Montage of Film Attractions”

Arnheim, Rudolf: “From: ‘Film As Art”

Bazin, André: “The Ontology of the Photographic Image”

Kracauer, Siegfried “From: ‘Theory of Film’”

Comolie, Jean-Luc & Jean Narboni: “Cinema Ideology Criticism”

Mulvey, Laura: “Visual Pleasure and Narrative Cinema

Jenkins, Henry: “Historical Poetics”

Publisert 4. des. 2014 14:34 - Sist endret 14. jan. 2015 15:06