Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tilbyr en overgripende tilnærming til medienes historiske utvikling. gjennom å stille sammen presse, film, radio, fjernsyn osv. søker kurset frem til forståelsen av epoker som det totale mediesystemet som kan sies å ha dannet på ulike tidspunkter. Kurset er således tverrfaglig, og tverrmedialt, og behandler både norske og internasjonale forhold.

Hva lærer du?

Kurset har som formål å utvikle studentenes evne til å forstå langsiktige endringer i et samfunns mediesystem, og vil dermed gi grunnlag til videre diskusjon om medieutviklingens egenart, betydning og framtid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på unnskaper tilsvarende gitt av MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner

Studentene bør ha tilegenet seg grunnleggende kunnskap innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige feltet.

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger, 1 dobbelttime i 10 uker.Deretter er det 4 uker med egenstudier og eksamen. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i forelesningene.

Eksamen

Skriftlig arbeide over oppgitt tema av 1 ukes varighet. Lengde på 4500 - 5000 ord. Bedømmes med bokstavkarakterer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Høst 2003

Eksamen

Høsten 2003

Undervisningsspråk

Norsk