MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i den mediehistoriske utviklingen og i utformingen av medieinstitusjoner. Emnet dekker norske og internasjonale forhold i perioden fra trykketeknologienes framvekst til årtusenskiftet. Det dekker et bredt spekter av medier, og legger vekt på samvirket mellom medier, organisasjoner, politikk, kultur, idéer og sosiale forhold, i tillegg til samvirket mediene imellom. I emnet vil du også få innsikt og innledende øving i vitenskapelig tenkning, vitenskapelig lesing og vitenskapelig skriving.

Hva lærer du?

Etter at du har bestått dette emnet, vil du kunne gjøre rede for, forstå og drøfte:

  • den historiske utviklingen av medier og medieinstitusjoner i Norge og internasjonalt

  • hovedtrekkene innenfor utviklingen av trykte medier, bildemedier, audiovisuelle medier og digitale medier

  • begrepene «mediehistorie» og «medieinstitusjon»

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet vil bli fullt. Studenter med emnet i sitt anbefalte studieløp vil komme først i køen hvis de søker i første opptaksrunde.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEVIT1001 – Innføring i medier og kommunikasjon: Teori og historie

Emnet overlapper med det tidligere emnet MEVITG201.

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger og seminarer.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet.

Studentene skal fremføre en obligatorisk presentasjon i grupper i seminarene, som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Informasjon om presentasjonen blir  kommunisert til studentene, og dato for hver gruppes presentasjon avklart i begynnelsen av semesteret.

Det er ditt ansvar å gjennomføre den obligatoriske aktiviteten. Dersom du blir syk eller har annen gyldig grunn til fravær fra den obligatoriske aktiviteten, meld fra i skjemaet på denne siden.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig det inneværende semesteret og de to neste semestrene emnet blir gitt

Trenger du å bytte seminargruppe? Bruk nettskjema du finner på denne nettsiden.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne ta eksamen.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Søknad om engelsk oppgavetekst må sendes til IMKs studieseksjon senest tre uker før eksamensdatoen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk