Beskjeder

Publisert 14. des. 2007 10:39

Informasjon om eksamen

  • Kandidatnummer publiseres i studentweb ca. to uker før eksamen deles ut.


  • Eksamen deles ut i IMKs ekspedisjon klokken 10.00 på eksamendagen. Oppgaven legges også ut på semestersiden ca. 10.00.


  • Eksamen leveres i IMKs ekspedisjon mellom 12.00 og 14.00 på den gitte dato. For sene besvarelser tas ikke i mot. Det er ikke mulig å endre på besvarelsen eller levere tilleggsmateriale etter levering.


  • besvarelsen skal leveres i to stiftede eksemplarer. Husk å sette inn sidetall.


  • Husk legitimasjon!


  • Forsiden skal inneholde: Kandidatnummer, emnenavn og -kode, oppgavetekst og dato/semester.


  • Vi godtar ikke håndskrevne besvarelser. Linjeavstand: 1,5. Bruk punktstørrelse 12 eller 13.


  • Sensur faller normalt tre uker etter innleve...
Publisert 1. des. 2007 13:28

Oppgaven til 4. desember

Requiem for a dream ligger her

: ) Ragnhild

Publisert 28. nov. 2007 10:45

SeRequiem for a dreaminnen tirsdag 4. desember

Tirsdag i neste uke skal en av gruppene gjøre en analyse av Requiem for a dream. Da blir filmviter Dag Asbjørnsen med på seminaret. Veldig fint om alle får sett filmen før seminaret, så blir det mer interesant å snakke om analysen. Har dere andre spørsmål til Asbjørnsen om filmanalyse er det fritt fram.

: ) Ragnhild

Publisert 26. nov. 2007 11:48

Oppgavebesvarelse til tirsdag 27.11

Analyse av Ein motig maur

Sees i morgen!

: ) Ragnhild

Publisert 19. nov. 2007 20:12

Lesestoff til tirsdag

Her er oppgavebesvarelsen til i morgen. Les, og kom med tilbakemeldinger på seminaret! Nøtteknekkeren, Laocoon, Madonna.

: ) Ragnhild

Publisert 16. nov. 2007 13:02

Endring i undervisning

NB: Timen som skulle vært 29. november flyttes til 3. desember fra 10.15 til 13.00. Samme sted som vanlig.

I denne timen vil jeg diskutere oppgaveskrivning med utgangspunkt i utkast til semesteroppgaver fra masterstudentene, og knytte diskusjonen av oppgavene opp mot det som var temaet for timen den 29. november – populærkulturens estetiske virkemidler.

Publisert 29. okt. 2007 17:24

Revidert besvarelse

Publisert 29. okt. 2007 08:26

Lesestoff til tirsdag

Her er oppgavebesvarelsen til tirsdag Les, og kom med tilbakemeldinger på seminaret!

Publisert 26. okt. 2007 11:47
Publisert 2. okt. 2007 13:41

Midtveisevaluering av emnet foregår i forbindelse med timen 22.11 og vil omfatte første del av kurset og seminarene.

Publisert 4. sep. 2007 16:04

Til undervisningen 06.09 bes alle studenter om å tenke gjennom hva som er deres tre favoritt litterære tekster, filmer, musikkstykker.

Publisert 31. aug. 2007 13:33

Seminar 16. oktober flyttes

Det planlagte seminaret tirsdag 16. oktober 12-14 i 208 må framskyndes til mandag 15. oktober fra 1215-1400 i 418 («glassburet» innerst i gangen i fjerde etasje).

Publisert 6. aug. 2007 12:13

Undervisningsopplegg (MEVIT 3510 og 4510 - Høst 2007)

06.09. Estetikkens grunnproblemer og mediene. Innledning til kurset.

Bakgrunnslitteratur. Søren Kjørup: Kunstens filosofi.

13.09. Estetikkens utfordringer.

Bakgrunnslitteratur. Kjørup og The Routledge Companion Part II.

20.09. De enkelte kunstarters estetikk.

Bakgrunnslitteratur. The Routledge Companion. III and IV.

27.09. Estetikk i ulike medier. Diskusjon av oppgaveskrivning. (særlig for masterstudenter)

Bakgrunnslitteratur. Routledge Companion IV, Aumont e.a.

01 - 05. 10. Studietur til Roma for masterstudenter til det norske instituttet. Undervisningsopplegg om romersk kunst og arkitektur som bakgrunn for å forstå det historiske perspektiv på medieestetikken.

Oktober og november. Organiserte seminarer

22.11. De levende bilders estetikk - film, TV.

Bakgrunnslitteratur: Aumont e.a.

29.11. Pop...

Publisert 18. juni 2007 15:44

Fokus høsten 2007

Kurset gir en generell innføring i medieestetikkens grunnlagsproblemer og hovedområder. Det tar spesielt for seg skjæringspunktene mellom ulike medier, kunstarter og estetiske uttrykksformer og presenterer teorier om kunst, estetikk, medier og tekster. Utgangspunktet finnes i allmenn estetisk teori, som deretter drøftes si forbindelse med ulike kunstneriske og mediemessige uttrykk med særlig vekt på filmens estetikk og populærkulturens estetikk. De teoretiske problemstillingene vil bli illustrert gjennom konkrete analyser.

Publisert 29. mai 2007 18:31

Fra høsten 2007 av vil det være obligatorisk fremmøte både på første forelesning og første seminargruppe. Gyldig fravær (sykdom e.l.) må meldes til studiekonsulent@media.uio.no

Studenter som ikke har fått opptak til undervisning har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen.