Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil bli nedlagt. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

I hørelære skal studentene lære strategier for å kunne gjøre god bruk av av gehøret i møte med klingende og notert musikk. De skal oppøve grunnleggende ferdigheter i notelesing, lytting, skriftlige og praktiske disipliner. Det legges vekt på musikk fra ulike tider, genrer og kulturer.

Hva lærer du?

Du får grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen hørelære.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til studieprogrammet i musikkvitenskap

Overlappende emner

Emnet overlapper med MUS1220 (med 5 studiepoeng).

Undervisning

2 enkelttimer timer gruppeundervisning pr. uke i 12 uker. 6 lytteoppgaver med skriftlige innlevering må være innlevert til gitte frister og godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen. Oppgavene vil være av følgende typer: Melodidiktat, akkordanalyse, rytmediktat, besifringsoppgave og auditiv analyse. Det forutsettes minst 80% frammøte.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (2 timer).

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men som ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

Eksamen

Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men som ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk