Dette emnet er nedlagt

MUS1301 – Verdensmusikk og norsk folkemusikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil bli nedlagt. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt eksamen i det senest i vårsemesteret 2011, bes kontakte Institutt for musikkvitenskap for informasjon om overgangsordninger.

Emnet gir kjennskap til musikkens mange uttrykksformer i verden i dag, med stor geografisk, kulturell og sosial spredning. I verdensmusikkdelen blir studentene kjent med lytteeksempler fra fem verdensdeler. Det blir lagt vekt på en allsidig forståelse av ulike musikksjangeres oppbygging, endring, spredning og sosiale funksjon. Folkemusikkdelen legger særlig vekt på norsk folkemusikk, som behandles historisk og analytisk.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kunne vurdere musikk som et mangeartet fenomen med mange mulige estetiske uttrykk, kulturelle begrunnelser og fysiske omgivelser
  • forstå og kunne analysere musikalsk endring i et kulturelt og et sosialt perspektiv
  • kjenne til struktur og oppbygning i utvalgte ikke-vestlige musikksjangere
  • kunne reflektere omkring hvordan vi forholder oss til musikkultur som er ny eller fremmed for oss
  • ha grunnleggende ferdigheter i å utøve tradisjonell norsk sang og dans
  • kjenne sjangrene innenfor norsk folkemusikk og deres musikalske strukturer
  • ha en grunnleggende forståelse av musikkens historie og rolle i samfunnet til ulike tidspunkter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Grunnemne på bachelornivå. Emnet overlapper helt med MUS1300 og med MUS1420 med 5 studiepoeng.

Undervisning

Delen som omhandler verdensmusikk vil bestå av 8 dobbeltimer forelesning fordelt i begynnelsen og slutten av semesteret og 3 timer rytmisk seminar mot slutten av semesteret. I det rytmiske seminaret vil man gå igjennom begreper knyttet til salsa og øve på utførelse/koordinering av rytmemønstre som hører til.

Delen om norsk folkemusikk omfatter én ukes kurs i norsk folkemusikk ved Ole Bull-Akademiet på Voss og 3 dobbelttimer forelesning rett i for- eller etterkant av dette. Studentene kan velge mellom to forskjellige uker. Oppholdet er obligatorisk, men studenter som har fullført samme kurs ved Ole Bull-Akademiet tidligere, kan få fritak for denne delen av MUS1301. Studentene må betale en egenandel for oppholdet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med tre dagers innleveringsfrist i slutten av semesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Det vil bli tilbudt eksamen, men ikke undervisning, våren 2012.

Eksamen

Det vil bli tilbudt eksamen, men ikke undervisning, våren 2012.

Undervisningsspråk

Hovedsaklig norsk.