Dette emnet er nedlagt

MUS2011 – Folkemusikk, etnomusikk, verdensmusikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kan romme ulike kurs som belyser disse genrene fra en rekke synsvinkler. Kursene kan ta for seg enkelte stiler, regioner, instrumenter, grupper eller samfunn. Metodeperspektivet kan være historisk, musikkanalytisk, sosiologisk og antropologisk. Temaet for emnet våren 2009 er ”musikk og mobilitet”.

Hva lærer du?

Kunnskap om musikalske strukturer og egnede analysemetoder i ofte mindre kjente musikkformer. Evne til å se sammenhenger fra det lokale til det globale og mellom lyd og kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

MUS1300 Verdensmusikk , MUS1410 Vestlig kunstmusikk , MUS1420 Vestlig kunst og folkemusikk og MUS1500 Jazz, pop og rock

Undervisning

Undervisningen går over ett semester, og omfatter normalt 8 dobbeltimer forelesning og 12 enkelttimer seminar. Prosjektet for semesteroppgaven skal presenteres i et obligatorisk seminarinnlegg som må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave (15 sider à 2300 tegn, mellomrom ikke medregnet) over et selvvalgt emne. Tittel og problemstilling skal godkjennes av faglærer. Oppgaven leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet kan dessverre ikke tilbys våren 2011.

Eksamen

Eksamen tilbys dessverre ikke våren 2011.

Undervisningsspråk

Svensk, norsk og engelsk