Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Rammen om kurset er det 20. og 21. århundrets musikk.

I kurset skal studentene opparbeide egenferdigheter til et høyt nivå ved å arbeide med bl.a. fritonal sang, avanserte rytmer, flerstemmighet og auditiv analyse av musikk fra ulike genrer.

I undervisningsopplegget blir det lagt stor vekt på pedagogiske og kreative aspekter ved hørelærefaget. Studentene må bidra aktivt, legge fram materiale for hverandre og undervise hverandre.

Hva lærer du?

Studentene lærer å orientere seg hurtig i et notebilde, synge fra bladet, framføre musikk med rytmisk og melodisk flerstemmighet (kombinasjonsoppgaver)og skrive ned musikk. Målet er også at du skal oppnå gode lytteferdigheter og få en viss innsikt i didaktiske problemstillinger knyttet til faget.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1252 Hørelære 2, eller det tidligere, nå utgåtte emnet MUS1250.

Undervisning

Det undervises 2 timer pr uke i 12 uker hvert semester, til sammen 48 timers gruppeundervisning i løpet av de to semestrene. Undervisning/grupper er felles for MUS2250 og MUS4250. Kurset har obligatorisk frammøte og krever aktiv deltakelse og oppgaveinnleveringer. Et visst antall oppgaver skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Kurset avsluttes med klasseromseksamen og en muntlig eksamen som teller likt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høst 07/vår 08

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk