Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en praktisk innføring i opptaks- og mikrofonteknikk knyttet til enkeltinstrumenter i hovedsak innen pop/rock/jazz-feltet. Det vil bli opplæring både i MIDI-rommets opptaksdel og i instituttets lydstudio.

Hva lærer du?

Du får innsikt i opptaks- og mikrofonteknikk knyttet til enkeltinstrumenter. I tillegg får du mulighet til å utvikle dine evner innen MIDI/audio-sequencing og din kunnskap tilknyttet produksjonsteknikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1232 – Hørelære 1B og MIDI (nedlagt) eller MUS1230 – Musikkteori 1B (nedlagt), eller tilsvarende kompetanse innen bruk av MIDI/audio-sequencing, samt opptak til studieprogrammet i musikkvitenskap eller annet program som inkluderer fordypningsenheten i musikkvitenskap.

Anbefalte forkunnskaper

All erfaring i bruk av MIDI/audio-sequencing og analog/digital opptaksteknikk vil være nyttige forkunnskaper.

Overlappende emner

Emnet overlapper helt med MUS1253 Musikkproduksjon.

Undervisning

Kurset går gjennom hele semesteret og består av 12 timer forelesninger og 12 timer gruppeundervisning med gjennomspilling av oppgavebesvarelser og relevante musikkeksempler.

Eksamen

Mappe med til sammen 4 oppgavebesvarelser bestående av audiofiler og korte arbeidsbeskrivelser. Det forutsettes minst 80% fremmøte til undervisningen og at alle oppgaver blir innlevert til gitt frist.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet høsten 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk