Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil bli nedlagt. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men som ikke har tatt eksamen i det, bes kontakte instituttet.

Emnet omfatter hørelære og MIDI.

I hørelære skal studentene trene videre i å bruke gehøret i møtet med klingende og notert musikk. De skal videreutvikle sine ferdigheter i noteskriving og praktiske disipliner. Det legges vekt på musikk fra ulike tider, genre og kulturer. Det vil bl.a. bli arbeidet med kirketonearter, polyrytmikk, skjeve taktarter, romantisk harmonikk og kombinasjonsoppgaver.

MIDI-faget vil gi en elementær innføring i bruk av datamaskiner i musikk, og skal lede frem mot å bruke ulik musikkprogramvare.

Hva lærer du?

Du får grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen hørelære og musikkteknologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet krever opptak til Program for musikkvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1101 – Elementær musikkteori (nedlagt), samt opptak til studieprogrammet i musikkvitenskap.

Anbefalte forkunnskaper

MUS1220 – Musikkteori 1A (nedlagt) eller MUS1222 – Hørelære 1A (nedlagt)

Overlappende emner

Emnet overlapper med helt med MUS1230 Musikkteori 1B.

Undervisning

Gruppeundervisning gjennom semesteret, tilsammen 36 timer, fordelt på 24 timer i hørelære og 12 timer i MIDI. Det undervises i grupper på 8 i hørelære, grupper på 16 i MIDI. Det kreves aktiv deltakelse i undervisingen, hvilket også innebærer gjennomgang av praktiske øvingsoppgaver. Det forutsettes minst 80% frammøte i hver av disiplinene hørelære og MIDI, og at alle obligatoriske oppgaver blir innlevert til gitte frister.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappe med tilsammen 7 mindre skriftlige oppgaver (4 i hørelære og 3 i MIDI), samt 10 min. muntlig eksamen i hørelære. Oppgavene i hørelære vil omfatte melodidiktat, rytmediktat, akkordrekke. Oppgavene i MIDI vil bestå av sequencer-baserte MIDI-innspillinger av 20-40 sekunders varighet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emnet våren 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk