Dette emnet er nedlagt

MUS2280 – Digital audio og MIDI

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i følgende sentrale emner tilknyttet digital audio og MIDI:

  • MIDI-systemet
  • Synthesizer/enkel subtraktiv lydsyntese
  • Sampling
  • Effektprosessering (delay, phaser, flanger, chorus, klang, eq., bev.filtere, kompressor, gate, osv.)
  • Digital lydmiks og automasjon

Emnene vil belyses gjennom bruk av et MIDI/audio-sequenser-program (Logic) og ulike tilleggsprogrammer (plug-in-moduler).

Hva lærer du?

Ferdigheter og kunnskap innen bruk av moderne musikkproduksjonsverktøy.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1220 Musikkteori 1A eller MUS1232 – Hørelære 1B og MIDI (nedlagt) og MUS2253 – Musikkproduksjon (nedlagt) eller MUS1253 Musikkproduksjon, eller godkjent tilsvarende kompetanse innen opptak og redigering av audio og MIDI.

Undervisning

Kurset går over hele semesteret, og undervisningen er obligatorisk. Det blir gitt 12 enkelttimer med forelesninger, 10 enkelttimer med seminarundervisning og 8 enkelttimer workshop med gjennomspilling og kommentarer gjennom hele semesteret. 4 oppgaver skal besvares og presenteres i undervisningstimene. Oppgavene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En selvvalgt semesteroppgave som består av en 3-4 min. lang musikkproduksjon som leveres på CD og en skriftlig arbeidsrapport på minst 10 sider. (Til oppgavebesvarelsen kan både instituttets utstyr og eget utstyr benyttes.) Oppgaven leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (med mye engelsk pensumlitteratur og fagterminologi)