Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kammerorkesteret innstuderer repertoar fra barokken og fram til vår tid, avhengig av tilgjengelige instrumentkombinasjoner hvert enkelt semester. Repertoaret legges opp ved semesterstart.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført, vil studenten

  • ha fått trening i samspill i et større ensemble
  • ha fått et bredere kjennskap til repertoar for slike ensembler
  • ha opparbeidet erfaring med offentlig konsertopptreden for et publikum
  • ha fått økt innsikt i formmessige og stilistiske aspekter ved musikken som framføres

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse, samt (for studenter uten opptak ved Program for musikkvitenskap) bestått orkesterets egen opptaksprøve. Opptaksprøve blir avholdt i begynnelsen av hvert semester.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales et nivå på hovedinstrument tilsvarende MUS2160 Utøvende 3.

Undervisning

Ukentlige øvelser à 1 dobbelttime, 12 uker pr. semester. Det kreves 80% frammøte til de regulære øvelsene. Det kan bli aktuelt med ekstra øvelser avhengig av repertoar. Ensemblet skal spille på minst 1 huskonsert i løpet av semesteret (obligatorisk deltakelse).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk deltakelse i undervisningstimene og deltakelse på huskonsert.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk