Dette emnet er nedlagt

MUS2408 – Den russiske symfoni

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset omhandler den russiske symfoniens utvikling fra 1850 – det året da Anton Rubinstein skrev den første flersatsige russiske symfonien med et profesjonelt preg – fram til Sjostakovitsj' tre første symfonier fra annen halvdel av 1920-tallet. Kurset tar for seg symfonier av berømte komponister som Tsjaikovskij, Rachmaninov, Prokofjev og Sjostakovitsj, men behandler også verker utenfor standardrepertoaret av f.eks. Rubinstein, Glazunov og Mjaskovskij. Samlet representerer disse komponistene en fascinerende uttrykksmessig og stilistisk spennvidde – fra konservativ romantikk hos Rubinstein til et markant modernistisk tonespråk i noen av Prokofjevs og Sjostakovitsj' symfonier fra 1920-årene.

To innfallsvinkler vil stå sentralt i kurset:

1. Et genrehistorisk perspektiv. Er det riktig å si at det finnes en særegen russisk symfonitype, eller støtter de russiske symfoniene seg på vestlige modeller? I drøftingen vil også særtrekk ved russisk og sovjetisk kunstsyn bli trukket inn.

2. Et musikkestetisk perspektiv. Mange symfonier fra de siste 200 årene har blitt sammenliknet med dramaer eller fortellinger. Men hvis symfonien er en form for drama, hva er i så fall plottet, og hvem har hovedrollene? Og hvis symfonien er en fortelling : Hvor er fortellerstemmen? Kan musikken fortelle i fortid? Kan man skille mellom fortellingen og historien, slik det gjøres i litterær narratologi?

Hva lærer du?

Kunnskap om russiske symfonier i tidsrommet 1850-1930 og deres forhold til vestlige symfonityper; innsikt i russisk og sovjetisk musikkhistorie og musikkestetikk i perioden 1850-1930; innsikt i teorier om musikk som drama og fortelling; generell forståelse av hvilke faktorer som medvirker til at musikkstiler og genrer endrer seg over tid; øvelse i analytisk håndverk; evne til problematisering; øvelse i muntlig framstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende MUS1300 – Verdensmusikk (nedlagt) og MUS1410 – Vestlig kunstmusikk (nedlagt).

Undervisning

Det blir gitt 8 dobbletimer med forelesninger, og 12 timer med obligatorisk seminar/fremleggelse av seminarinnlegg i grupper.

Eksamen

Ett obligatorisk seminarinnlegg må godkjennes. Avsluttende muntlig eksamen (ca. 20 minutter), som blir karakterbedømt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Våren 2005

Eksamen

Våren 2005

Undervisningsspråk

Norsk