MUS2501 – Aktuell musikkvitenskap (presentasjonsbasert variant)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en fordypning i musikkvitenskap hvor det tematiske innholdet vil være knyttet tiil aktuell musikkvitenskapelig forskning. Innholdet vil variere fra semester til semester og gi rom for fordypning i løpende forskningstemaer som det arbeides med ved instituttet. Emnet vil kunne tilbys på norsk eller engelsk. Emnets tittel høsten 2017 vil være:

Popular Music and Dust: Archives, Memory, Heritage, Historiography​

Høsten 2017 vil emnet bli tilbudt på engelsk med tittelen Popular Music and Dust: Archives, Memory, Heritage, Historiography. Se den engelske versjonen av emnebeskrivelsen.

Hva lærer du?

Studentene vil få

  • fordypning innenfor aktuelle tema i musikkfeltet og musikkforskningen
  • innsikt i hvordan musikkvitenskaplig forskning frembringer ny kunnskap
  • utvikle ferdigheter i å presentere et faglig innhold skriftlig og muntlig

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen er delt i forelesninger og seminarer, med 8 dobbelttimer forelesninger, 8 enkelttimer seminar og to individuelle veiledningstimer på inntil 30 minutter. Undervisningen er obligatorisk. Utkast(abstract) til prøveforelesning skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Hjelpemidler

Muntlig eksamen i form av en prøveforelesning på 20 minutter. Forelesningen må være basert på tidligere innlevert, godkjent utkast/abstract. Gjennom prøveforelesningen skal kandidaten vise evne til å formidle faglig stoff på en oversiktelig og klar måte. Kandidaten kan forutsette at pensum i emnet er kjent for tilhørerne. Både fremføringsformen og faglig innhold blir vurdert av kommisjonen, men det faglige veier tyngst for karaktersettingen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2017

Høst 2014

Eksamen

Høst 2017

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet vil gå på engelsk høsten 2017.