Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Innføring i sentrale musikkestetiske problemstillinger, i tilknytning til originaltekster fra sentrale tenkere. Konkretisering av problemstillingene gjennom analyser av musikkeksempler hentet fra historie og samtid.

Hva lærer du?

Innsikt i utvalgte musikkestetiske problemstillinger, og erfaring med hvordan disse kan anvendes på et historisk og/eller samtidig musikalsk materiale.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende følgende emner i første avdeling av studieprogrammet i musikkvitenskap: Verdens musikk MUS1300 – Verdensmusikk (nedlagt), Vestlig kunstmusikk og folkemusikk MUS1400 og Jazz, pop og rock MUS1500 – Jazz, pop og rock (nedlagt).

Undervisning

Kurset går over hele vårsemesteret. Det blir gitt 12 dobbelttimer med forelesninger, og 12 timer med obligatorisk seminar/framlegging av seminarinnlegg i grupper à ca 15 studenter.

Eksamen

Et obligatorisk seminarinnlegg må godkjennes. Avsluttende muntlig eksamen (ca. 20 minutter) blir karakterbedømt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Ikke bestemt

Eksamen

Ikke bestemt

Undervisningsspråk

Norsk