Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg musikken i samfunnet, slik denne har blitt tematisert av ulike teoretikere, som til sammen kan sies å utgjøre en teoritradisjon innen musikksosiologi, forstått som en måte å forstå musikkens plass i kulturen.

Hva lærer du?

Faglig fordypning i ulike oppfatningnger av musikk og samfunn, spesielt teoritradisjoner som tar på alvor hvordan det samfunnsmessige skriver seg inn i musikken selv, men også teorier om hvordan musikken virker samfunnsmessig, dens ulike institusjoner etc. Kurset vil oppøve evne til problematisering og gi øvelse i skriftlig og muntlig framstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

MUS1300 – Verdensmusikk (nedlagt), MUS1400, MUS1500 – Jazz, pop og rock (nedlagt).

Undervisning

Kurset går over hele høstsemesteret.Undervisningen er felles for MUS2650 og MUS4650, men bachelorstudenter har mindre omfattende pensum. Det blir gitt 8 dobbelttimer med forelesninger, og 12 timer med obligatorisk seminar/fremleggelse av seminarinnlegg i grupper med opptil 15 studenter. Et obligatorisk seminarinnlegg skal godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En semesteroppgave (10 sider à 2300 tegn mellomrom ikke medregnet) skal leveres til avtalt frist i slutten av semesteret. Tittel og problemstilling bestemmes av studenten i samråd med faglærer. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høsten 2005

Eksamen

Høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk