Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet legges ned fra og med vårsemesteret 2015, men temaene som tidligere ville blitt tilbudt innenfor denne emnekoden vil isteden bli tilbudt innenfor MUS2665 Musikkhistoriske temaer 1. Studenter som har planlagt å ta MUS2675 våren 2015, melder seg altså isteden på MUS2665 og får da det samme undervisningstilbudet, bare med ny emnekode. Innholdet i dette emnet kan variere fra år til år, og dekker normalt et spesialfelt innen vestlig kunstmusikk fra de siste to hundre år. Vekten kan legges på verkanalyse, historiografi, genreteori, estetikk, kulturanalyse e.l. Eksempler på emnetitler: «Beethovens sene klaversonater», «Russisk symfoni», «Gustav Mahler», «Musikalsk modernisme». Våren 2014 vil emnet ta for seg utviklingslinjer i russisk musikk fra Glinka («den russiske musikks far») til Oktoberrevolusjonen, dvs. perioden ca. 1830-1917. Se semesterside med timeplan for nærmere informasjon.

 

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført vil studenten:

  • kjenne til sentrale problemstillinger på forskningsfeltet
  • kunne sette verkene inn i en relevant kontekst i forhold til emnets problemstillinger
  • kunne gjennomføre selvstendige analyser av et utvalg verker
  • ha bedret sin evne til skriftlig og muntlig framstilling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende MUS1440 Klassisk og rytmisk musikkhistorie

Overlappende emner

Kan ikke velges av studenter som har MUS2676.

Undervisning

Undervisningen går over ett semester, og omfatter normalt 8 dobbelttimer forelesning og 12 enkelttimer seminar. Et obligatorisk seminarinnlegg må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En skriftlig hjemmeoppgave over oppgitt emne med 3 dagers innleveringsfrist ved slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Vår 2013

Vår 2011

Vår 2010

Høst 2009

Eksamen

Vår 2014

Vår 2013

Vår 2011

Vår 2010

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk