Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter arbeid med analyseeksempler og komposisjonsøvelser innen det 20. århundrets musikk, og skal belyse emner som konturer, segmentering, modalitet, tonetilfang, harmonikk (ters-, kvart- og sekundharmonikk, samt polyakkordikk og harmonifremmede toner, osv.), rytmikk og tekstur.

Hva lærer du?

Innsikter og ferdigheter i forskjellige satsteknikker fra det 20. århundrets musikk, samt evne til selvstendig både å utforme og vurdere musikalske forløp.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MUS1251 Satslære eller det tidligere, nå nedlagte emnet MUS1250.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende MUS1250.

Undervisning

Kurset går over hele vårsemesteret. Det blir gitt i alt 12 dobbelttimer med forelesninger/workshop med gjennomspillinger. Undervisning/grupper er felles for MUS2700 – Fritonal sats I (nedlagt) og MUS4700 – Fritonal sats I (nedlagt). Det er obligatorisk frammøte til alle timer. En oppgavemappe med 11 mindre oppgaver skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En hjemmeoppgave over oppgitt emne med en ukes innleveringsfrist i slutten av semesteret. Gradert karakterskala benyttes.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008.

Eksamen

Emnet tilbys dessverre ikke våren 2008.

Undervisningsspråk

Norsk